Saturday, 29/01/2022 - 01:58|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Liên Chung

THƯ MỤC GIỚI THIỆU SÁCH THAM KHẢO

“Sách là người bạn tốt của chúng ta, sách cho ta tất cả mà không đòi hỏi ở chúng ta điều gì”. Sách cho ta nguồn tri thức của nhân loại, sách cho ta những hiểu biết về cuộc sống. Với cô trò chúng ta thì sách luôn là người bạn tri kỉ giúp cô dạy tốt và giúp các em học tốt.Bên cạnh những cuốn sách giáo khoa không thể thiếu, chúng ta phải lựa chọn những cuốn sách tham khảo phù hợp với từng môn học, bởi sách tham khảo là một tài liệu rất cần thiết và hữu ích cho chúng ta ở tất cả các môn.

Để đáp ứng được nhu cầu của giáo viên và học sinh, giúp các thầy cô giáo và các em học sinh dễ dàng tìm và lựa chọn được những cuốn sách cần thiết cho mình,Thư viện Trường THCS Liên Chung đã tuyển chọn ra những cuốn sách tham khảo toán mà tủ sách nhà trường đang có lập thành thư mục sách tham khảo toán của các khối học từ lớp 6 – 9. Qua đây giúp thầy cô và các em học sinh dễ dàng tìm đọc một số tài liệu tham khảo bổ ích.

Thư mục được chia làm 2 phần chính:

1. Lời giới thiệu

 2. Nội dung thư mục

 Mời quý Thầy, Cô và các em học sinh đọc "Thư mục giới thiệu sách tham khảo môn Toán" của Thư viện trường THCS Liên Chung vừa biên soạn. Xin chân thành cảm ơn!

 

 

 

 

 

TOÁN 6

1.Luyện tập toán 6/ Nguyễn Bá Hòa.- Tái bản lần thứ tư.- H.: Giáo dục, 2006.-
216tr.; 24cm                     SĐKCB: STK/20

Tóm tắt:

Cuốn sách gồm 2 phần: Phần số học.

Chương I: Bài tập về số tự nhiên.

Chương II: Bài tập về số nguyên.

Chương III: Bài tập về phân sốPhần hình học

.Chương I: Bài tập về đoạn thẳng.

Chương II: Bài tập về góc

2. Một số bài tập dành cho các em yêu thích toán 6/ Phạm Gia Đức, Vũ Hoàng Lâm.- Tái bản lần thứ ba.- H.: Giáo dục, 2007.- 132tr.; 24cm.

SĐKCB: STK/ 31

Tóm tắt:

Gồm 2 phần:

Phần số học: Số tự nhiên.

Phần hình học: Những khái niệm mở đầu về hình học phẳng

3. Rèn luyện năng giải toán THCS để học tốt toán 6 tập 1/ Lê Hồng Đức, ĐàoThiện Khải, Lê Bích Ngọc, Lê Hữu Trí. – H.: Nxb Hà Nội, 2005.- 226tr.; 24cm.                                                                               SĐKCB: STK/ 45

Tóm tắt:

Cuốn sách gồm 2 phần:

Phần I. Số học. Chương I: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên. Chương II. Số nguyên.

 Phần II. Hình học. Chương I. Đoạn thẳng

4. Toán căn bản và nâng cao THCS 50 đề trắc nghiệm toán 6: Gồm 500 câu hỏivà bài tập trắc nghiệm/ Nguyễn Đức Chí.- TP. Hồ Chí Minh: Nxb Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2005.- 200tr.; 24cm.                       SĐKCB: STK/ 57

Tóm tắt:

Sách gồm 3 phần:

Phần số học: Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên.Chương II. Số nguyên. Chương III. Phân số

Phần hình học: Chương I. Đoạn thẳng. Chương II. Góc

Phần ôn tập

5. Nâng cao và phát triển toán 6 tập 2/ Vũ Hữu Bình.- Tái bản lần thứ năm.- H.:Giáo dục, 2007.- 140tr.; 24cm.                                  SĐKCB: STK/ 37

Tóm tắt:

Phần số học: Phân số.

Phần I. Tóm tắt lí thuyết và bài tập ứng dụng

Phần II. Chuyên đềPhần hình học

Chương II. Góc. Phần I. Tóm tắt lí thuyết và bài tập ứng dụng. Phần II. Chuyên đề

 

 

 

TOÁN 7

1. Luyện tập toán 7/ Nguyễn Bá Hòa. – H.: Giáo dục, 2004.- 298tr.; 24cm.               SĐKCB: STK/475

Tóm tắt:

Phần I: Đại số. Chương I. Số hữu tỉ, số thực. Chương II. Hàm số và đồ thị. Chương III. Thống kê. Chương IV. Biểu thức đại số.

Phần II. Hình học. Chương I. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. Chương II. Tam giác. Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tamgiác

2. nâng cao và phát triển toán 7 tập 1/ Vũ Hữu Bình.- Tái bản lần thứ tư. – H.:Giáo dục, 2006.- 151tr.; 24cm.                           SĐKCB: STK/ 444

Tóm tắt:

Phần I: Đại số. Chương I. Số hữu tỉ, số thực. Chương II. Hàm số và đồ thị

Phần II: Hình học. Chương I. Đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song. Chương II. Tam giác

3. nâng cao và phát triển toán 7 tập 2/ Vũ Hữu Bình.- Tái bản lần thứ ba. – H.:Giáo dục, 2006.- 127tr.; 24cm.                              SĐKCB: STK/ 436

Tóm tắt:

Phần I:  Đại số. Chương III. Thống kê. Chương IV. Biểu thức đại số

Phần II: Hình học Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tamgiác

4. Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 7/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Đạm.- Tái bản lần thứ năm.- H.: Giáo dục, 2008.- 143tr.; 24cm.     SĐKCB: STK/ 451

Tóm tắt:

Phần I: Toán nâng cao.Chương I. Đường thẳng song song. Đường thẳng vuông góc. Chương II. Tam giác. Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy trong tamgiác

Phần II: Chuyên đề. Chuyên đề 1. Phương pháp phản chứng. Chuyên đề 2. Nguyên tắc cực hạn

5. Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 7/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Đạm.- Tái bản lần thứ chín.- H.: Giáo dục, 2013.- 159tr.; 24cm.

SĐKCB: STK/ 450

Tóm tắt:

Phần I. Toán nâng cao. Chương I. Số hữu tỉ, số thực. Chương II. Hàm số và đồ thị. Chương III. Thống kê. Chương IV. Biểu thức đại số

Phần II. Chuyên đề. Chuyên đề 1. Tính chia hết trên tập hợp các số nguyên. Chuyên đề 2. Số chính phương

 

 

 

 

 

 

 

TOÁN 8

1. tuyển chọn 400 bài tập toán 8: Bồi dưỡng học sinh khá, giỏi/ Phan Văn Đức,Nguyễn Hoàng Khanh, Lê Văn Trường. – Đà Nẵng: Nxb Đà Nẵng, 2004.- 243tr.;24cm.                                                              SĐKCB: STK/ 643

Tóm tắt:

Phần đại số:Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức. Chương II. Phân thức đại số. Chương III. Phương trình bậc nhất. Chương IV. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Phần hình học: Chương I. Tứ giác. Chương II. Đa giác – diện tích đa giác. Chương III. Tam giác đồng dạng. Chương IV. Hình lăng trụ đứng – Hình chop đều

2. Nâng cao và phát triển toán 8 tập 1/ Vũ Hữu Bình.- Tái bản lần thứ hai.- H.:Giáo dục, 2006.- 239tr.; 24cm.                                SĐKCB: STK/ 633

Tóm tắt:

Phần đại số: Chương I. Phép nhân và phép chia các đa thức. Chương II. Phân thức đại số Chuyên đề Bài đọc thêm

Phần hình học: Chương I. Tứ giác. Chương II. Đa giác – diện tích đa giác 
 

TOÁN 9

1. Rèn luyện kĩ năng giải toán THCS để học tốt toán quyển 9 tập 1/ Lê Hồng Đức, Đào Thiện Khải, Lê Bích Ngọc, Lê Hữu Trí.- Tái Bản lần I.- H.: Hà Nội, 2005.-303tr.; 24cm.                                                   SĐKCB: STK/ 1138

Tóm tắt:

Phần I. Đại số:Chương I. Số thực căn bậc hai. Chương II. Hàm số bậc nhất

Phần II. Hình họcChương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Chương II. Đường tròn

2. Bài tập nâng cao và một số chuyên đề toán 9: Sách tham dự cuộc thi viết sáchbài tập và tham khảo của bộ giáo dục và đào tạo/ Bùi Văn tuyên.- Tái bản lần thứ hai.-H.: Giáo dục, 2007.- 338tr.; 24cm.               SĐKCB: STK/ 1145

Tóm tắt:

Phần đại số.Phần hình học.Lời giải, chỉ dẫn, đáp số

3. Luyện tập đại số/ Nguyễn Bá Hòa.- Tái bản lần thứ nhất.- H.: Giáo dục,2007.- 200tr.; 24cm.SĐKCB: STK/ 1120

Tóm tắt:

 Chương I. căn bậc hai – căn bậc ba. Chương II. Hàm số bậc nhất. Chương III. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Chương IV. Hàm số y = ax2 (a # 0) Phương trình bậc hai một ẩn

4. Luyện tập đại số/ Nguyễn Bá Hòa.- Tái bản lần thứ nhất.- H.: Giáo dục,2006.- 207tr.; 24cm.SĐKCB: STK/ 1125

Tóm tắt:

Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông. Chương II. Đường tròn. Chương III. Góc với đường tròn. Chương IV. Hình trụ - Hình nón- Hình cầu

5. Toán nâng cao và các chuyên đề hình học 9/ Vũ Dương Thụy, Nguyễn NgọcĐạm.- H.: Giáo dục, 2005.- 209tr.; 24cm.SĐKCB: STK/ 1321

Tóm tắt:

Phần thứ nhất: Toán nâng cao

Phần thứ hai: Chuyên đề quỹ tích

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 6
Tháng 01 : 111
Năm 2022 : 111