Saturday, 24/07/2021 - 02:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Liên Chung

THÔNG BÁO CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2018

Báo cáo công khai thu chi tài chính đến thời điểm 31/3/2019

STTChi tiêuSố liệu báo cáo quyết toánSố liệu quyết toán được duyệt
AQuyết toán thu  
ITổng số thu                 630,630,000                630,630,000
1Thu học phí                  104,353,000                  104,353,000
2Thu học thêm                  474,984,000                  474,984,000
3Thu khác                    51,293,000                    51,293,000
BQuyết toán chi ngân sách nhà nước  
1Loại 622070073 ( KP không tự chủ 12)  
 - Mục: 6900                 160,000,000                160,000,000
 + Tiểu mục: 6907                  150,000,000                  150,000,000
 + Tiểu mục: 6949                    10,000,000                    10,000,000
 - Mục: 7050                   18,000,000                  18,000,000
 + Tiểu mục: 7053                    18,000,000                    18,000,000
 - Mục: 7750                   18,497,500                  18,497,500
 + Tiểu mục: 7766                    18,497,500                    18,497,500
 Cộng                 196,497,500                196,497,500
2Loại 622070073  
 - Mục: 6000              1,634,360,000             1,634,360,000
 + Tiểu mục: 6001                1,596,590,000               1,596,590,000
 + Tiểu mục: 6002                    37,770,000                    37,770,000
 - Mục: 6101                 846,082,000                846,082,000
 + Tiểu mục: 6101                    32,590,000                    32,590,000
 + Tiểu mục: 6112                  567,817,000                  567,817,000
 + Tiểu mục: 6113                    14,256,000                    14,256,000
 + Tiểu mục: 6115                  231,419,000                  231,419,000
 - Mục: 6250                   68,503,000                  68,503,000
 + Tiểu mục: 6249                      4,353,000                      4,353,000
 + Tiểu mục: 6299                    64,150,000                    64,150,000
 - Mục: 6300                 459,364,000                459,364,000
 + Tiểu mục: 6301                  342,526,000                  342,526,000
 + Tiểu mục: 6302                    58,704,000                    58,704,000
    
    
 + Tiểu mục: 6303                    38,777,000                    38,777,000
 + Tiểu mục: 6304                    19,357,000                    19,357,000
 - Mục: 6400                   11,523,000                  11,523,000
 + Tiểu mục: 6449                    11,523,000                    11,523,000
 - Mục: 6500                   41,057,000                  41,057,000
 + Tiểu mục: 6501                      9,007,000                      9,007,000
 + Tiểu mục: 6504                    32,050,000                    32,050,000
 - Mục: 6550                 109,970,000                109,970,000
 + Tiểu mục: 6551                    16,080,000                    16,080,000
 + Tiểu mục: 6552                    40,650,000                    40,650,000
 + Tiểu mục: 6553                      8,020,000                      8,020,000
 + Tiểu mục: 6599                    45,220,000                    45,220,000
 - Mục: 6600                     4,666,000                    4,666,000
 + Tiểu mục: 6608                      4,666,000                      4,666,000
 - Mục: 6700                   19,400,000                  19,400,000
 + Tiểu mục: 6704                    19,400,000                    19,400,000
 - Mục: 6750                   17,250,000                  17,250,000
 + Tiểu mục: 6757                    16,050,000                    16,050,000
 + Tiểu mục: 6799                      1,200,000                      1,200,000
 - Mục: 6900                 111,522,000                111,522,000
 + Tiểu mục: 6949                  111,522,000                  111,522,000
 - Mục: 7000                 147,303,000                147,303,000
 + Tiểu mục: 7001                    64,415,000                    64,415,000
 + Tiểu mục: 7004                      2,000,000                      2,000,000
 + Tiểu mục: 7012                      8,500,000                      8,500,000
 + Tiểu mục: 7049                    72,388,000                    72,388,000
 - Mục: 7050                     1,800,000                    1,800,000
 + Tiểu mục: 7053                      1,800,000                      1,800,000
 - Mục: 7750                     7,200,000                    7,200,000
 + Tiểu mục: 7799                      7,200,000                      7,200,000
 - Mục: 7900                   27,000,000                  27,000,000
 + Tiểu mục: 7952                    27,000,000                    27,000,000
Cộng            3,507,000,000           3,507,000,000
Tổng cộng            3,703,497,500           3,703,497,500
    
                                                                                                                                                 Ngày 31 tháng 12 năm 2018
                                    KẾ TOÁN                                                                                                  THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
    
    
                      Lại Văn Hải                                                    
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 2
Tháng 07 : 153
Năm 2021 : 648